ورود به سایت جستجو English | العربیه
02/20/2018 - سه شنبه 1 اسفند 1396

اوقات شرعی

امروز : 1/12/1396 (هـ.ش)
برابر با 3 حمادى الثانى 1439 (هـ.ق)
اذان صبح 05:21:02
طلوع آفتاب 06:46:19
اذان ظهر 12:18:08
غروب آفتاب 17:50:27
اذان مفرب 18:07:54

طول = 51/41 و عرض =35/7

شرح اهداف و وظائف اداره کل

 • طراحی، تشکیل و به هنگام سازی بانک اطلاعات املاک شهر تهران و انجام ممیزی های دوره ای .       

 •  پی گیری و اقدام قانونی جهت وصول مطالبات درآمدی شهرداری تهران .

 •  نگهداری و کنترل حسابهای درآمدی شهرداری تهران و واحدهای تابعه.

 • مطالعه ، بررسی وشناخت منابع جدید وپایدار درآمدی و تهیه وتدوین روشهای وصولی آن و کنترل و نظارت بر اجرای دستور العمل ها و آئین نامه و ضوابط اجرایی .

 • وصول درآمدهای متمرکز شهرداری تهران .

 •  هماهنگی ، برنامه ریزی ، هدایت ونظارت بر وصول درآمدهای شهرداری تهران توسط مناطق و واحدهای تابعه .

 • تشخیص وایجاد منابع درآمدی جدید پایدار برای شهرداری تهران .

 • تهیه و ارائه بخشنامه ، دستور العمل ها، آئین نامه ها وضوابط مرتبط به اجرای مصوبات درآمدی .

 • طراحی ، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه ونرم افزاری تشخیص و وصول درآمد .

 • ایجاد وحدت رویه و روشها در بخش های درآمدی مناطق وسازمانهای تابعه شهرداری تهران .

 • نظارت برعملکرد واحدهای درآمدی مناطق و واحدهای تابعه شهرداری تهران .

 • تدوین سیاست ها وبرنامه های کلان درآمدی شهرداری تهران و ارائه به مراجع ذیصلاح جهت بررسی وتصویب .

 • طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی موردنیاز .

 • طراحی و مشارکت در برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی کارکنان اداره کل تشخیص و وصول درآمد ، مناطق و ممیزین .

 • فراهم نمودن زمینه و اقدام درجهت دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی داخلی وبین المللی.

 • انجام مطالعات وبررسی های پایه ای دراموراقتصادی شهر تهران.

 • اعلام نظر و تائید عزل ونصب های مسئولین درآمد شهرداری های مناطق و سازمانهای غیر مستقل شهرداری تهران .

 • اطلاع رسانی عملکرد درآمدی شهرداری تهران .

 • حضور و دفاع از لوایح درآمدی شهرداری تهران در کميسيونهای مجلس شورای اسلامی ،دولت ، شورای اسلامی شهر تهران و ساير مراجع ذيربط در خصوص مأموريتهای مرتبط با درآمدهای شهرداری تهران .

 • انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری .

     

تبلیغات و اطلاع رسانی