ورود به سایت جستجو English | العربیه
12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
امروز : 21/9/1398 (هـ.ش)
برابر با 13 ربيع الثانى 1441 (هـ.ق)
اذان صبح 05:33:06
طلوع آفتاب 07:04:27
اذان ظهر 11:57:57
غروب آفتاب 16:51:21
اذان مفرب 17:10:30

طول = 51/41 و عرض =35/7

آشنایی با عوارض پایدار و بهای خدمات


عوارض

تعاریف و مفاهیم عوارض:

- عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری ، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و بصورت آگهی عمومی توسط شهردار اعلام می شود.

منبع عوارض:

عبارت است از ملک یا اموال یا کالا یا خدمات یا حقوق و غیره که برابر تعرفه ملاک اعمال عوارض قرار می گیرد.

ویژگی های درآمدهای پایدار:

1- تداوم پذيري (داراي ثبات بوده و حداقل در كوتاه مدت دچار نوسانات شديد نشوند)

 2- مطلوب بودن (كسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رويكرد عدالت محوري شود و به ساختارهاي زيست محيطي، كالبدي،اجتماعي و اقتصادي لطمه نياورد)

3- انعطاف پذيري (پايه درآمدي در طي زمان بزرگ شود و همپاي با گسترش مخارج گسترش يابد تا از مضيقه مالي اجتناب شود)

برخوردار باشند و براي وصول آن بتوان برنامه ريزي هاي اجرايي لازم را تعريف كرد.


 قانون نوسازی  و عمران شهری

عوارض نوسازی و عمران شهری ماده 2 :  

در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.

شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

ماده 4 : بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.

ماده 10 : عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

 تبصره 1: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

ماده 12 : شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

ماده 14 : مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

ماده 29 : عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.( زمین بایر )

 تبصره 2: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیاز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض با دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

 

عوارض نوسازی و عمران شهری

1- قوانین :

الف : با عنایت به قانون لغو ماده نود قانون محاسبات عمومی از تاریخ اول فروردین­ماه سال 1364 کلیه وزارتخانه­ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلق به شهرداری را پرداخت نمایند ، بنابراین آن قسمت از مقررات ماده 26 قانون نوسازی یا سایر مقررات دیگر که قبل از تصویب این قانون ( 09/11/1363 تاریخ تصویب ) اجرا می­شده و با این قانون مغایرت دارد منسوخ است .

ب : مستند به تبصره 3 ذیل ماده پنج قانون موسوم به " قانون تجمیع عوارض" مصوب 22/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی از تاریخ 01/01/1382 کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه به شهرداری­ها ملغی گردیده است .

ج : مستند به تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری­ها ملغی گردیده است.


 

2- چگونگی محاسبه عوارض نوسازی

1.5% Xارزش ملک = عوارض نوسازی

*دستورالعمل محاسبه

ارزش زمین + ارزش ساختمان= ارزش ملک

قیمت منطقه ای X مساحت زمین= ارزش زمین

(قیمت بنا+ 30درصد ارزش معبر )  Xمساحت مشمول ساختمان= ارزش ساختمان

نکات قابل توجه در محاسبات ارزش زمین:

·        تعیین محل وقوع ملک در دفترچه منطقه ای (دفترچه ارزش معاملاتی)

·        مساحت زمین

·        پهنه ملک

·        مساحت جبهه و پشت جبهه(تا سال 1391)

نکات قابل توجه در محاسبات ارزش ملک:

·        مشخصات ساختمان( مساحت مشمول-کد بنا-تعداد طبقات – کاربرد و ...)

·        سال ساخت بنا

·        پهنه ملک

 

 

عوارض  کسب و پیشه

1- قوانین :

به استناد ماده 1 تعرفه و آئین­نامه دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 09/07/1367 قائم مقامی شورای محترم اسلامی شهر تهران :

الف: ماده 1 - کلیه موسسات ، شرکتها ، کارگاهها و کارخانجات اعم از تجاری – صنعتی – تولیدی – صادراتی – وارداتی و خدماتی و واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان ، موسسات درمانی – بهداشتی ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، دفاتر اسناد رسمی و غیر واقع در محدوده و حریم قانونی شهر تهران مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می­باشند .

ب : کلیه واحدهای مذکور در ماده 1 علاوه بر عوارض ماهانه مشمول پرداخت عوارض افتتاحیه معادل 6 ماه عوارض مربوط به همان کسب خواهند بود .

ج : به استناد ماده 38 کلیه واحدهای مذکور در ماده یک که در محدوده و حریم قانونی شهر تهران دایر و مشغول فعالیت می باشند مشمول پرداخت عوارض ماهانه و عوارض افتتاحیه که بابت قسمتی از بهای خدمات انجام­شده توسط شهرداری است خواهند بود و پرداخت عوارض متعلقه و صدور مفاصاحساب هیچ­گونه حق امتیازی از قبیل حق اشتغال و سایر حقوق صنفی برای پرداخت­کننده وجه و دارنده مفاصاحساب و محل کسب ایجاد نخواهد کرد .

 

2- چگونگی محاسبه عوارض کسب و پیشه 

T  : عوارض ماهیانه

S  : مساحت واحد غیرمسکونی

P  : قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم)

b  : عوارض پایه

I  : ضریب راسته های تجاری پر رونق در معابر خاص

C : ضریب مراکز ویژه تجاری و اداری

K  : ضریب تعدیل ( بر اساس مصوبه )

F : ضریب طبقه وقوع که صرفا برای فروشندگان بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد شد :

2- معافیتهای عوارض کسب و پیشه

د : به استناد تبصره 2 ذیل مصوبه هفتاد و ششم کلیه مراکز آموزشی ، درمانی ، فرهنگی ،  اجتماعی ، ورزشی و خدماتی موضوع مصوبه تاریخ 02/11/1386 شورای محترم اسلامی شهر تهران با عنوان " اصلاحیه اخذ عوارض از اماکن خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و درمانی " و نیز مصوبه " چگونگی ارائه تسهیلات توسط شهرداری تهران جهت توسعه و بازسازی فضاهای آموزشی در شهر تهران  " به تاریخ 04/09/1385 مشمول پرداخت 35 %  ( سی و پنج درصد ) عوارض کسب و پیشه می­باشند . (تاریخ اعمال بعد از 01/01/1388)

 

بهای خدمات مدیریت پسماند

بهای خدمات از ابتدای سال 1381 بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران برقرار شد که کلیه املاک مسکونی و غیرمسکونی را در برمی­گرفت و از ابتدای سال 1386 بر اساس مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/02/1383 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مصوب 01/05/1384 هیأت محترم دولت و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری ، ابلاغی مورخ 17/07/1385 وزیر محترم کشور ، توسط شورای شهر تهران در تاریخ 12/04/1386 تصویب گردید نام آن از بهای خدمات به بهای خدمات مدیریت پسماند تغییر یافته و نحوه محاسبه آن نیز تغییر نموده است .

 

1- نحوه محاسبه بهای خدمات از سال 1381 الی 1385 :

n    بهای خدمات املاک مسکونی از سال 1381 الی 1385 به ترتیب به شرح ذیل می باشد :

-        سال 1381 ، 50% عوارض نوسازی

-        سال 1382 ، 25% عوارض نوسازی

-        سال های 1383 و 1384  (معاف )

-        سال 1385 ، 25% عوارض نوسازی

 

n    بهای خدمات املاک غیرمسکونی از سال 1381 الی 1385 به ترتیب به شرح ذیل می باشد :

-        سال 1381 ، 50% عوارض کسب و پیشه

-        سال 1382 ، 25% عوارض کسب و پیشه

-        سال 1383   ( معاف )

-        سال 1384 ، 25% عوارض کسب و پیشه

-        سال 1385 ، 25% عوارض کسب و پیشه

 

2- نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند :

C = F ´ 365 ´ R ( Ct + Cd ) ´ E1´ E2

الف : مسکونی (سال 97)

F  : بعد خانوار شهری تهران ( 1/3 نفر )

R  : سرانه تولید پسماند در شهر تهران ( 75/ 0 کیلوگرم )

Ct  : هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 750 ریال )

Cd  : هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 450 ریال )

(5/1> E1 > 4/0 )

E2 : ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ ( 1)

نکته :

در صورتی که تعداد واحد مسکونی از یک واحد بیشتر باشد ، ضرایب حداقل «4/0» و حداکثر«5/1» در تعداد واحد مسکونی ضرب می گردد .                   5/1 ´ n > E1 > 4/0 ´ n

n : تعداد واحد مسکونی

* حداقل و حداکثر بهای خدمات مدیریت پسماند سالیانه مسکونی در سالهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

- حداقل برای سال های 1386 و 1387 مبلغ 159.782 ریال و حداکثر مبلغ 599.184 ریال

- حداقل برای سال های 1388 الی 1390 مبلغ 109.605 ریال و حداکثر مبلغ 411.019 ریال

- حداقل برای سال های 1391 و 1392 مبلغ 131.050 ریال و حداکثر مبلغ 491.436 ریال

- حداقل برای سال های 1393 مبلغ 169.397 ریال و حداکثر مبلغ 635.237 ریال

- حداقل برای سال های 1394 و 1395 مبلغ 253.909 ریال و حداکثر مبلغ 952.157 ریال

- حداقل برای سال های 1396 مبلغ 297.840 ریال و حداکثر مبلغ 1.116.900 ریال

 

 

ب : غیرمسکونی

ب- 1 : واحدهای صنفی :

- بهای خدمات مدیریت پسماند عادی واحدهای صنفی از سال 86 تا سال 94 معادل 50% عوارض کسب و پیشه همان واحد و بعد از سال 94 برابر مصوبه شماره 182 شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

- بهای خدمات مدیریت پسماند مشاغل پرزباله ردیف اول و دوم از صفر تا حداکثر 50% علاوه بر بهای خدمات پسماند عادی اضافه می شود .

ب – 2 : واحدهای اداری ، آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و درمانی :

- بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای اداری ، آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و درمانی از سال 86 تا سال 94 معادل 100% عوارض نوسازی واحد مربوطه در همان سال و بعد از سال 94 برابر مصوبه شماره 182 شورای اسلامی شهر تهران محاسبه می گردد .

- بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای اداری ، آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی و درمانی پرزباله ردیف اول و دوم از صفر تا 50% عوارض نوسازی واحد مربوط در همان سال به بهای خدمات عادی اضافه می شود .

ب-3 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی سال های 94 به بعد

C  : بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی در شهر تهران

Wi  : متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی

Ct  : هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 427 ریال )

Cd  : هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 255 ریال )

P : قیمت منطقه ای واحد مربوطه

S: مساحت واحد غیرمسکونی(متر مربع)

1E : ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ ( 1)

E2 : ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند

  

نکته :

* بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی سال 95 برابر سال 94 می باشد .

* Ct  در سال 96 برابر 500 و Cd  برابر 300 می باشد . (برابر مصوبه شماره 333 شورای اسلامی شهر تهران)

 

ب-4 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی سال 97
( بر اساس آخرین لایحه پیشنهادی )

C  : بهای خدمات مدیریت پسماند غیرمسکونی در شهر تهران

Wi  : متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی

Ct  : هزینه جمع آوری و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 750 ریال )

Cd  : هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر تهران ( 450 ریال )

S: مساحت واحد غیرمسکونی(متر مربع)

E2: ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ ( 1)

290 = تعداد روزهای کاری سال

تبصره یکم :

برای واحدهای غیرمسکونی فاقد عوارض کسب و پیشه ، ضریب E3در فرمول بند(ب) به شرح زیر محاسبه می گردد:


 قوانین و  معافیتهای بهای خدمات مدیریت پسماند

الف : مساجد ، حسینیه­ها ، تکایا ، اماکن مذهبی ، اقلیتهای دینی ( زرتشتی ، کلیمی ، مسیحی ) و مدارس ( ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و پیش­دانشگاهی ) دولتی مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی­باشند . چنانچه در این اماکن واحدهای غیرمرتبط مانند واحدهای تجاری مستقر باشند مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود .

ب : به استناد تبصره 4 مصوبه 192 شورای محترم اسلامی شهر تهران در تاریخ 22/02/1388 بهای خدمات مدیریت پسماند از واحدهای مسکونی اعم از واحدهای مسکونی واقع در مجتمع­های مسکونی یا سایر واحدها به واحدهای بهره­بردار تعلق می­گیرد . در صورت ارائه گواهی ، مدارک و مستندات از اداره برق منطقه مربوطه، مبنی بر عدم بهره­­برداری از واحد مسکونی، توسط مالک (در صورتی که واحد مذکور حداقل 6 ماه بلااستفاده باشد)، واحد مزبور از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف خواهد بود.

ز : طبق تبصره 5 مصوبه یکصد و نود و دومین جلسه شوراي اسلامی شهر تهران سال 88 ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بهره بردار (مالکین و مستاجرین) واحد هاي مسکونی، اداري، تجاري وتولیدي واقع در محدوده قانونی شهر تهران مکلف به پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند آن واحد ها بوده و در صورت هرگونه نقل و انتقال املاك و یا واگذاري مالکین به مستاجرین جدید بدون پرداخت و تسویه حساب بدهی معوق، بهاي خدمات مدیریت پسماند آن واحد ها به عهده انتقال گیرنده (مالکین)خواهد بود.

ج : بهاي خدمات مديريت پسماند مستند به بند 2 ذيل تبصره چهارم مصوبه شماره 62 تاريخ 93/02/14  "از ابلاغ اين مصوبه، معوقه بهاي خدمات پسماند سال 1393و پس از آن بر مبناي تعرفه آخرين مصوبه بهاي خدمات مديريت پسماند مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ملاك عمل در زمان پرداخت محاسبه مي گردد" .

چ: تبصره يكم ذيل بند "ب" ماده واحده مصوبه شماره 182 تاريخ 94/06/22  "با توجه به اصلاح شيوه محاسبه پسماند واحدهاي غيرمسكوني، در موارد خاص كه بهاي خدمات مديريت پسماند واحد غيرمسكوني تغيير زيادي داشته باشد، بهاي پسماند سال جاري آن نبايد از پنج برابر سال گذشته بيشتر و يا از يك پنجم سال گذشته كمتر باشد"  بدهي سال جاري و معوقه پسماند غيرمسكوني افزايش يافته است.

ح: بهاي خدمات مديريت پسماند از سال 1388 در صورت پرداخت به موقع بهای خدمات مشمول 10% جایزه خوش­حسابی می گردد و مستند به بند یک ذيل تبصره چهارم مصوبه شماره 62 تاريخ 93/02/14 از سال 1393 به ازاء هر ماه 5/1 % جایزه خوش­حسابی به ازای هر ماه تعجیل در پرداخت  به پرداخت­کنندگان در مهلت مقرر تعلق می­گیرد.

د : بهای خدمات پسماند مسکونی ملک در صورتی که ملک صرفا دارای کاربری اداری ، تجاری ، صنعتی باشد اخذ نمی گردد.

ذ : املاک با کاربری وضع زمین زمین بایر ، زمین محصور ، ساختمان نیمه­تمام شامل بهای خدمات مدیریت پسماند نمی شوند.

ر: در مصوبات ملاك عمل شهرداري تهران ( مصوبات شماره 19و26و192 مورخ 86/04/12 و 86/05/23 و 88/02/22 شوراي محترم اسلامي شهر تهران ) ودرتبصره يكم ذيل ماده واحده آن صرفاً مدارس دولتي را ازشمول پرداخت بهاي خدمات مديرت پسماند مستثني نموده است .

 

عوامل موثر در عوارض نوسازی ، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند

 

* اعمال تخفیف عوارض نوسازی بر اساس سال ساخت بنا (سالی 2 درصد تا 20 سال (تا 40درصد))

* عوارض افتتاحیه برای کلیه غیرمسکونی هایی که کد تعرفه آنها تغییر می­نماید .

* املاکی که دارای کاربرد زمین بایر ، زمین محصور ، ساختمان نیمه­تمام می­باشند مشمول بهای خدمات مدیریت پسماند نمی­باشند .

* درصد ارزش معاملات اعیانی املاک نیمه تمام ( که به ترتیب مراحل ساختمانی ، فنداسیون 10درصد ، سفت کاری 50درصد ، نازک کاری 80 درصد و اتمام ساختمان 100درصد ارزش معاملات اعیانی املاک نیمه تمام محاسبه می گردد)

* مفاصاهای نوسازی ، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند ( مفاصای نوسازی از سال 1348 – کسب و پیشه از سال 1348 - بهای خدمات مدیریت پسماند از سال 1381 محاسبه می گردد)

* عوارض کسب و پیشه شامل جریمه بدهی معوقه نمی گردد .

* پارکینگ و انباری در املاک تجاری برابر 50 درصد ازرش معبر محاسبه می گردد و در املاک مسکونی فقط انباری برابر 50 درصد ارزش معبر محاسبه می گردد .

* محاسبه عوارض جهت املاکی که در حریم قانونی شهر واقع گردیده اند ولی ارزش معاملاتی برای آنها تعیین نشده باشد برابر 70 درصد ارزش نزدیکترین بلوکی که دارای ارزش معبر است می باشد .

* مستند به تبصره 4 مصوبه شماره 192 تاريخ 22/2/88 در صورت ارائه "گواهي مدارك و مستندات عدم بهره برداري" از اداره برق منطقه مرتبط (واحد مذكور باید حداقل شش ماه بلااستفاده باشد) به واحد ياد شده بهاي خدمات مديريت پسماند تعلق نخواهد گرفت.

 

روشهای پرداخت عوارض:

 

1- مراجعه به کلیه شعب و درگاههای غیرحضوری ( اینترنت بانک ، تلفنبانک ، موبایل بانک ) کلیه بانکهای طرف قرارداد شهرداری شامل بانک شهر - سپه - ملی - ملت - تجارت - صادرات - مسکن – پست بانک - اقتصاد نوین - پارسیان - سامان - سینا - خاورمیانه واقع در سطح شهر تهران .

2- بخش «پرداخت عوارض و بهای خدمات » واقع در پرتال شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir، در این بخش کلیه پرداختی­های قبلی ملک نیز قابل رویت است.

3- سامانه تلفنی 137 و کد دستوری (USSD) # 137 *

تقسیط عوارض:

عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند (مسکونی و غیرمسکونی) قابل تقسیط در حداکثر پنج قسط از طریق پرتال شهرداری تهران بخش « پرداخت عوارض و بهای خدمات » می باشند .

در این سامانه مبالغ قسطهای اول تا چهارم به اختیار پرداخت­کننده تعیین می­گردد و مبلغ قسط نهائی (قسط پنجم) را سامانه به میزان مانده بدهی ملک تعیین می­نماید.

 


عوارض خودرو و روشهای پرداخت:

عوارض خودرو یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران بوده و مقرر است مالکین محترم هر ساله نسبت به پرداخت آن براساس شاخص های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.سامانه ملی عوارض خودرو به منظور وصول عوارض خودرو بصورت کاملا مکانیزه با امکان اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط از ابتدای سال 1394 در پرتال اینترنتی شهرداری تهران راه اندازی گردیده است.این پروژه بزرگ یکی از اقدامات تحقق شهر و دولت الکترونیک است و شهرداری تهران پیشگام در توسعه و اجرای این سامانه در سطح ملی است و با توجه به اتصال آن به سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی مرتبط، امکان پرداخت و وصول الکترونیکی عوارض وصدور غیر حضوری مفاصاحساب پرداخت عوارض مهیا گردیده است و شهروندان محترم می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق این درگاه نسبت به پرداخت و اخذ مفاصاحساب اقدام نمایند و مفاصاحساب موتور در زمان نقل و انتقال خودرو قابل استناد می باشد . کلیه مالکان و شهروندان محترم می توانند با وارد کردن شماره شناسناسه خودرو ( VIN) نسبت به مشاهده پرداخت عوارض سالیانه خودرو اقدام نموده و مفاصاحساب اینترنتی اخذ نمایند . ضمن اینکه جهت اطمینان از اتصال مفاصاحساب های صادره شهروندان می توانند با مراجعه به وب سایت www.etax.ir و وارد نمودن کد پیگیری مندرج بر روی مفاصاحساب از اصالت آن اطمینان حاصل نمایند . تذکر: در صورت عدم پرداخت بموقع عوارض سالیانه خودرو، مالکین مشمول 2% جریمه دیرکرد بصورت ماهیانه خواهند شد که به مبلغ عوارض اضافه می گردد .

نکته مهم : درصورتیکه پس از ورود به سامانه،اطلاعات نمایش داده شده و یا میزان مبلغ بدهی اعلامی مغایر با اطلاعات وسیله نقلیه شما بود و یا با پیام خطا روبه رو شدید و اطلاعات و میزان بدهی وسیله نقلیه شما نمایش داده نشد ،با دردست داشتن مدارک مالکیت و اسناد پرداختی گذشته به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه فرمائید .همچنین در صورت وجود مشکل در سامانه شهروندان می توانند با مراجعه حضوری به یکی از نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک در سطح شهر تهران نسبت به مشاهده و پرداخت عوارض وسیله نقلیه خود اقدام نمایند . 

مراجعه به سامانه تهران من  my.tehran.ir  نیز روش جدید پرداخت عوارض سالیانه خودرو می باشد.

 شهرداری تهران با راه اندازی سامانه تهران–من،  (my.tehran.ir)  این امکان را برای شهروندان تهرانی میسر کرده که شهروندان بدون مراجعه حضوری،  نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خودرو اقدام نمایند که پس از تسویه کامل عوارض ، امکان صدور مفاصا حساب عوارض خودرو در سال مورد نظر میسر می گردد.  درراستای تسهیل پرداخت و رفاه حال شهروندان گرامی،  امکان پرداخت عوارض خودرو از طریق این سامانه به سایر روشها اضافه گردیده است و ضروری است ابتدا شهروندان محترم در سامانه تهران-من  ثبت نام کنند و علاوه بر معرفی خودرو تحت مالکیت خود، نسبت به پرداخت عوارض خودرو از طریق حساب بانکی اقدام کنند. ضمنا چنانچه اطلاعات خودروی مورد نظر دراین سامانه موجود نباشد، شهروندان می توانند با خوداظهاری و بارگذاری مدارک خودروی خود در سامانه ، نسبت به  تشکیل پرونده خودرو اقدام کنند و عوارض متعلقه را پرداخت کنند.  همچنین  این امکان در این سامانه فراهم گردیده که شهروندان قادر به پرداخت بخشی از عوارض در هر مرحله بوده که پس از تسویه کامل بدهی عوارض مربوطه  صدور مفاصا حساب عوارض خودرو امکان پذیر می باشد.

 

 

عوارض موتورسیکلت و روش پرداخت

سامانه جدید پرداخت الکترونیکی عوارض موتورسیکلت به منظور تحقق شهر الکترونیک ، از شنبه مورخ 18 مهر ماه 94 در شهرداری تهران به روز رسانی شد. سامانه مکانیزه نمودن پرداخت عوارض موتوسیکلت در راستای تحقق شهر الکترونیک ورفاه حال دارندگان موتورسیکلت به منظور تسهیل در پرداخت عوارض به صورت غیر حضوری بوجود آمده است وشهروندان، می توانند با مراجعه به پرتال اینترنتی شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir و با در اختیار داشتن یکی از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به پرداخت عوارض موتورسیکلت ودریافت مفاصاحساب الکترونیکی اقدام نمایند. براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اخذ عوارض سالیانه موتورسیکلت ها در محدوده شهرتهران از ابتدای سال 1383 اجرایی گردید و مالکان محترم موتورسیکلت می توانند به صورت غیر حضوری نسبت به پرداخت عوارض موتورسیکلت اقدام نمایند.چنانچه مشخصات موتورسیکلت مربوطه در سامانه موجود نباشد مالکان محترم می توانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه نمایند.

نحوه پیگیری مشکلات احتمالی در پرداخت الکترونیکی عوارض:

شهروندان محترم می توانند پس از پرداخت موفق کلیه قبوض عوارض ( اعم از مسکونی و مشاغل ، خودرو و.. ) با روش های حضوری یا غیر حضوری در صورت بروز هرگونه اشکال پس از انجام موارد فوق از طریق تماس با واحد قبوض مکانیزه عوارض به شماره تلفنهای 96017599الی 96017601 ویا 96017491 و96017415 و یا پست الکترونیک این اداره کل به نشانی daramad@tehran.ir و سامانه پیامک به شماره 13700000821و یا  تلفن روابط عمومی اداره کل در ذیل  همین پرتال موضوع را پیگیری نمایند.

تبلیغات و اطلاع رسانی