ورود به سایت جستجو English | العربیه
12/12/2019 - پنجشنبه 21 آذر 1398
امروز : 21/9/1398 (هـ.ش)
برابر با 13 ربيع الثانى 1441 (هـ.ق)
اذان صبح 05:33:06
طلوع آفتاب 07:04:27
اذان ظهر 11:57:57
غروب آفتاب 16:51:21
اذان مفرب 17:10:30

طول = 51/41 و عرض =35/7

نام واژه

تعريف واژه

بودجه

بودجه از نظر عامه مردم عبارت از دخل و خرج یا درآمد و هزینه است. / بودجه عبارت از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که به وسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا می گردد./ بودجه عبارت از بیان مالی و یا مقداری سیاستی که در طول مدتی معین از زمان آینده برای وصول به هدف های تعیین شده باید تعقیب شود./ بودجه یک اصطلاح کلی یک برنامه مالی است برای مدت محدودی از زمان و بودجه دولت عبارت از برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها برای یک دوره آتی که همراه آن درآمدها و هزینه های قطعی سال گذشته و جاری نیز ارائه می شود./ بودجه طرحی است برای تامین هزینه های دولت یا یک بنگاه انتفاعی برای مدتی معین./ بودجه روشی است برای تعیین آنکه چه کارهایی باید انجام شود./ بودجه مشتمل بر جریان ورود درآمدها به واحد تجاری و جریان خروج مخارج از آن است./ بودجه ابزاری است برای رسیدن دولت به اهدافش در راستای توسعه و رشد اقتصادی./ بودجه سندی است که فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دولت برای یک سال در آن پیش بینی می گردد./ بودجه عبارت از یک نقشه یا برنامه مالی برای یک دوره معین است.

اسناد نکول شده

عدم پرداخت وجه اوراق که دارای ارزش مالی هستند مانند : چک ، سفته و مانند آن

سرمایه (Capital)

سرمایه واژه بسیار مبهمی است که بسته به شرایط و رفتار، توصیف‌های مختلفی دارد.‌ به‌صورت کلی سرمایه بیان‌کننده منابع مالی می‌باشد که برای استفاده در دسترس است. در مورد شرکت‌های سهامی عام سرمایه را به این صورت محاسبه می‌کنند که تعداد کل سهام عادی منتشر‌شده شرکت را در عدد ۱۰۰۰ که بیانگر ارزش اسمی هر سهم عادی است ضرب می‌کنند تا سرمایه شرکت سهامی عام، بر حسب ریال بدست آید.

ترازنامه (Balance sheet)

یکی از صورت‌های مالی شرکت است که دارائی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک مقطع زمانی مشخص می‌کند.‌ دارائی‌ها را در سمت راست و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در سمت چپ ترازنامه نشان می‌دهند.‌ همیشه جمع دارائی‌ها باید مساوی جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باشد. اگر ترازنامه بصورت تلفیقی تهیه شود به این معنی است که واحد تجاری به‌جای اینکه یک شرکت انفرادی باشد، گروهی از شرکت‌هاست.

سود انباشته (Retained Eearning)

درصدی از سود شرکت است که به صورت سود سهام پرداخت نشده است و شرکت برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های اصلی‌اش یا پرداخت بدهی آن را نگه داشته است. سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر حقوق صاحبان سهام ثبت می‌شود. از اضافه کردن سود خالص یا کسر کردن زیان خالص از سود انباشته ابتدای دوره، سود سهام پرداختنی به سهام‌داران به دست می‌آید.

سرقفلی (Goodwill)

مازاد قیمت خرید بر ارزش بازار دارایی‌ها را سرقفلی گویند. حساب‌داران سرقفلی را در گزارش‌گری مالی به عنوان مازاد ثبت می‌کنند. قیمتی را که واحد تجاری می‌ارزد، بازار تعیین می‌کند. سرقفلی زمانی ایجاد می‌شود که قیمتی که برای تحصیل واحد تجاری پرداخت می‌شود بیش از ارزش دارایی‌ها و بدهی‌هایش باشد. نیروی کار سرزنده، داشتن مشتریان دایمی، موقعیت خوب در بازار و موارد دیگر می‌تواند از جمله دلایل این تفاوت قیمتی باشد

نسبت پرداخت سود سهام (Dividend Payout Ratio)

درصدی از درآمد که به عنوان سود سهام به سهام‌داران پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آن به این صورت است که سود تقسیمی هر سهم در سال را بر سود هر سهم تقسیم می‌کنند. یا سود تقسیمی را تقسیم بر درآمد خالص می‌کنند. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه اندازه می‌توان سود سهام را از محل سود پرداخت نمود. شرکت‌هایی که به مرحله بلوغ رسیده‌اند، نوعا نسبت پرداخت بالایی دارند

بیمه تأمین اجتماعی

شامل ارائه خدمات به هنگام حوادث و بیماریها، بارداری و پرداخت غرامت دستمزد مستمریهای از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و همچنین پرداخت مقداری بیکاری به بیمه شدگان مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی می باشد.

بدهی معوقه

میزان بدهی قطعی شده که پرداخت آن به تأخیر افتاده باشد

قانون تجارت

مجموعه مقررات راجع به تنظیم روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی.

قانون کار

مجموعه مقررات راجع به تنظیم روابط فی ما بین کارگر- کارفرما و دولت در خصوص قراردادهای کار و سایل مربوط به اشتغال.

شرکتهای سهامی خاص

شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.

با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت تجاری مرکب از حداقل به سهامدار که فعالیتهای تجاری خود را مطابق قانون انجام و سرمایه آن توسط سهامداران تعهد و پرداخت گردیده است و مسئولیت شرکا محدود به میزان سهام ایشان در شرکت است.

تضامنی

نوعی شرکت تجاری است که هر یک از شرکاء مسئول تمام بدهی شرکت در مقابل طلبکاران است و به عبارت دیگر حق دارد تمام طلب خود را از هر یک از شرکاء مطالبه نماید.

مالیات ابرازی عملکرد

مالیاتی است که به درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی تعلق می گیرد و توسط مودیان ابراز می گردد.

مالیات تشخیصی

مالیاتی است که با رسیدگی ، توسط ماموران مالیاتی تعیین و طبق برگ تشخیص مالیات ابلاغ میشود.

معافیت مالیاتی

آن میزان ار دزآمدها یا ماخذ مالیات بوده که .... در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد آنها را معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است.

مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.

حقوق

وظایف و تکالیف- در فارسی به معنی دستمزد- مجموعه قوانین، قواعد لازم الاجرائی که به منظور استقرار نظم در جوامع انسانی رفع یا شناخته شده است.

صورتجلسه

جمع آوری و تدوینی مطالبی که علاوه بر تأمین اهداف و نیازهای یک جلسه بتواند بعنوان مرجع مناسبی در آینده قرار گیرد.

اساس نامه

قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد.

آئین نامه

مجموعه اصول و قوانین داخلی که یک شرکت برای نظر دادن به روال کاری خود، تهیه می کند.

مجمع عمومی فوق العاده

اجتماع سهامدران دارای اختیارات ویژه و خاص از جمله تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت و...

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

همان مجمع عمومی عادی است که در زمانی غیر از زمان مقرر تشکیل میشود.

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در مواقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.

قرارداد

توافق دو یا چند نفر در خصوص انجام کار یا ایفاد تعهدی.

پروژه

و به عبارت دیگر فرآیند خاصی مشتمل بر مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده با زمان آغاز و پایان.

كار

عبارت است از اجزاي تشكيل دهنده يك وظيفه

وظيفه

قسمتي از فعاليت‌هاي جسمي يا فكري است كه بر عهده يك فرد در سازمان گذاشته مي‌شود.

شغل

وظايف مشابه و مرتبطي است كه فرد در مقابل دريافت حقوق و دستمزد دارد.

حرفه

گروهي از مشاغل مشابه است.

شرح شغل

خلاصه‌اي از اطلاعات مربوط به يك شغل خاص است.

پست

عبارت است از جايگاه سازماني افراد

شرايط احراز

مشاغل و اطلاعاتي است كه در تجزيه شغل بدست مي‌آيد.

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

پیمانکار

در اصلاح مالیات بر درآمد آنکه ضمن عقد قرارداد کتبی متعهد کند که ساخت بنائی یا تهیه و تحویل کالائی را در مقابل شود و پول معین به عهده گیرد.

پیمان مدیریت

پیمانی که ابتدا طراحی پروژه توسط کارفرما ار مهندسی طراح (مشاور) تأمین می شود و پس از طریق مناقصه برای ساخت به پیمانکار سازنده محول می شود.

حسن انجام کار

بر اساس مفاد ماده 35 دفترچه شرایط عمومی پیمان (در خصوص پیمانهای کارهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی ) از مبلغ ناخالص صورت و.... پیمانکار معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود.

کسورات

وجوهی است که طبق قوانین و مقررات از وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی کسر و حسب مورد و طبق مقررات مربوطه به سازمانهای ذیربط پرداخت و یا به اشخاص مزبور مسترد می گردد.

مفاصا حساب

به گواهی پرداخت کلیه بدهی تا زمان مذکور در آن اطلاق می شود و می تواند بابت بدهی مالیاتی - بیمه- عوارض نوسازی و غیره صادر گردد.

بخشنامه و دستورالعمل

بخشنامه برای حسن اجرای مقررات توسط مدیران سازمانها یا واحدهای اداری تدوین و صادر می گردد. دستورالعمل ها برای نحوه انجام امور محوله صادر شده و در بعضی موارد در قوانین، صدور دستورالعمل بعهده هیات وزیران یا وزارتخانه ها یا سازمانها و غیره محول میشود.

مشخصات مدیران

نام- فامیل- نشانی- سمت مدیران اشخاص حقوقی بوده و در فرمهای مالیاتی دارندگان امضاء مجاز نیز تعیین شده است.

رزومه

فرم حاوی سوابق تحصیلی، سوابق تجربی (سابقه کار)، مشاغل و سمت های قبلی کارکنان است.

مديريت منابع انساني

جنبه انساني مديريت بوده و مهمترين عامل در ارتقاي كمي و كيفي سازمان است.

هدف اجتماعي

هدف اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت در مقابل نیازهای جامعه و ایجاد اعتبار برای سازمان و کارکنان است .

ھدف وظیفه ای

عبارت از احساس مسئولیت در قبال وظایفی که برعھده واحد منابع انسانی سازمان گذاشته می شود.

ھدف اختصاصی

عبارت از احساس مسئولیت در قبال ھدف ھای شخصی کارکنان شاغل در سازمان است.

ھدف سازمانی

عبارت از احساس مسئولیت در قبال ھدف ھای سازمانی با توجه به تعھد و تخصص نیروی انسانی موجود است.