ورود به سایت جستجو En

اوقات شرعی

امروز : 4/11/1395 (هـ.ش)
برابر با 23 ربيع الثانى 1438 (هـ.ق)
اذان صبح 05:41:29
طلوع آفتاب 07:10:09
اذان ظهر 12:16:21
غروب آفتاب 17:22:52
اذان مفرب 17:41:18

طول = 51.41 و عرض =35.7

معاون درآمدهای عمومی


 
ابراهیم رسولی


شرح اهداف و وظائف سازمانی

شرح وظایف حوزه درآمدهای عمومی

وصول درآمدهای متفرقه (قانون ارزش افزوده و منابع مستتر در قوانین بودجه سالانه ) می باشد .

وصول عوارض 5% فروش بلیط پروازهای داخلی

وصول عوارض از اتباع و مهاجرین خارجی

نظارت بر امر وصول عوارض از منابع درآمد شهرداری که توسط ادارات تابعه وصول می شود .

نظارت بر حسن انجام کار ادارات تابعه

ایجاد هماهنگی لازم با شرکتهای هواپیمایی ، وزارت دارایی ، اداره ثبت کل و بانک مرکزی برای اجرای دقیق مقررات جهت وصول عوارض قانونی .

ایجاد دستور دریافت در سیستم جامع مالی بر مبنای صورتحسابهای ارسالی از سوی اداره کل امور مالی که هر 10 روز یکبار واصل می گردد .

تهیه دستورالعملهای لازم در خصوص نحوه ثبت کدهای درآمدی درسیستم جامع مالی

تهیه تطبیق درآمد و حسابداری در سیستم جامع مالی و رفع مغایرت آن .

تهیه پیشنهاد و دستورالعمل لازم در جهت پیشرفت امور

تهیه گزارش عملکرد ادارات تابعه و تسلیم به مافوق

پاسخ به پیام های ارسالی از سامانه های 1888 و 137

تهیه و یپش نویس مکاتبات با شرکتها و ادارات ذیربط

فعالیت های اداره عوارض وسایل نقلیه


- بررسی و کنترل مفاصاحسابهای ارسالی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اعلام اشکالات به دفاتر مربوطه از طریق موسسه فناوران شهر .

-بررسی و رفع فوری اشکالات از دفاتر خدمات الکترونیک که توسط پست الکترونیک (سی . تی . اس ) ، نمابر و تلفنی در روز ارسال می گردد .

-نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک و کاربران عوارض خودرو از طریق مراجعه حضوری ناظر قسمت عوارض خودرو اداره کل درآمد به دفاتر.

-رفع اشکال و پاسخگوئی به مودیان مراجعه کننده از دفاتر خدمات الکترونیک .

-اخذ عوارض سالیانه در واحدهای وصول عوارض خودرو مستقر در ستادهای ترخیص خودرو .

-پاسخ به پیام های ارسالی از سامانه های 1888 و137