ورود به سایت جستجو English | العربیه
06/25/2018 - دوشنبه 4 تير 1397

اوقات شرعی

امروز : 4/4/1397 (هـ.ش)
برابر با 10 شوال 1439 (هـ.ق)
اذان صبح 04:00:47
طلوع آفتاب 05:49:41
اذان ظهر 13:06:56
غروب آفتاب 20:24:07
اذان مفرب 20:44:08

طول = 51/41 و عرض =35/7

شماره های مستقیم پرسنل اداره کل تشخیص و وصول درآمدمستقر در ساختمان خیابان بهشت که با شماره گیری 960 و شماره های زیر قابل تماس می باشد.

حوزه مدیریت حوزه درآمدهای عمومی حوزه مطالعات و کارشناسی حوزه تشخیص منابع درآمدی حوزه معاونت مالی اداری وکمیسیون 77 حوزه معاونت نوسازی حوزه معاونت فنی و ممیزی سایرتلفن های ضروری
مدیر کل محترم 17421 آقای رسولی 17498 آقای مصباحی 17544 آقای عرب 17398 آقای گلشنی 17545 آقای حکیمی 17416 آقای امیری 17414 آبدارخانه طبقه پنجم 17508
دفتر مدیریت فکس 90570 آقای سارانی 17575 فکس 90569 امور اداری،کارگزینی وفناوری اطلاعات فکس 90573 فکس 90574 آبدارخانه طبقه چهارم 17528
آقای جمال 17420 آقای کریمی سعید آبادی 17447 آقای مقدم 17576 آقای ناظمی 17504 آقای جمال  17574 آقای کریمی 17491 آقای افشار 17457 نگهبانی 17062
فکس 90568 خانم غفاری 17497 آقای حسین نژاد 17605 خانم رهنما 17503 آقای میرامینی 17547 آقای زینالی 17418 آقای چمنی 17459 بانک شهرمرکزکد 202 7-55150556
آقای خیری 17419 آقای اسلامی 17496 خانم کریمی مالک آبادی 17604 خانم سوادی 17471 آقای زرکش 17597 آقای سردار 17490 آقای سوری 17461 شهرداری مرکز 55611112
روابط عمومی آقای سقایی 17453 خانم جعفری 17606 آقای حسین نوروزی 17599 آقای آذری پیمان 17413 آقای فرزاد 17454 مسئول ساختمان 17174
آقای گودرزی 17474 آقای امیرپور 17499 آقای احیایی 17591 آقای قزانقرائی 17478 17535 IT
فکس 90571 آقای لک 17458 آقای موحدی 17590 آقای گل فرامرزی 17415 آقای یوسفی 17479 دفتر خدمات الکترونیک1202 - 55803351
آقای اقتداری 17467 آقای مشهدی 17501 آقای علی نیا 17566 آقای قهرمان 17475 آقای منصوری 17482 آتش نشانی شهرداری مرکزداخلی2461
آقای داداشی 17465 آقای محمودیان 17450 آقای کلانتری 17572 خانم رضا حسینی 17417 آقای بهادر 17514 اورژانس شهرداری مرکزداخلی 4115
حراست خانم اله وردیان 17449 آقای جمشیدی پور 17573 خانم عباسی مقدم 17464 آقای حمزه هرندی 17516
آقای شمس 17609 3-17472 خانم ستوده 17448 دبیرخانه خانم محمدی 17476 آقای وهاب زادگان 17513
فکس 90572 خانم حاجی پور 17452 آقای خمسه 17485 خانم وفائی 17486 آقای احقری 17515
بازرسی خانم مجتهدی 17468 فکس 90757 خانم پورعلی 17487 آقای صادقی 17480
آقای مهدوی 17623 خانم امیری 17469 خانم آزادبرمی 17484 خانم باقری 17489 خانم دانش نژاد 17460
آقای علی نژاد 17197 خانم حبیبی 17506 خانم بلوک آذری 17483 خانم بیات 17488
اقای اختری 17198 خانم یوسفی 17470 خانم شمشادی 17456
آقای اشتیاقی 17466 خانم زینالی 17502 خانم صنوبری 17571
خانم حسن پور 17500 خانم عباسی 17592
گروه ممیزین حسابداری،تدارکات و اموال
آقای کاشانی 17455 خانم رحمانی 17577
آقای مقدم 17463 خانم صادقی 17507
عوارض خودرو آقای زنده دل 17570
آقای کریمی آقای محمدلو 17578
آقای تبریزی آقای رادمردان 17603
آقای دلفان آقای مهدی هادوی 17579
آقای زندآوه قبوض مکانیزه
آقای بصیری خانم رحیمی 17600
آقای امین رضایی خانم قلی زاده 17601
آقای ساداتی آقای دلیلی 17602
آقای حسین رضایی دبیرخانه کمیسیون ماده 77
آقای چهره پرداز آقای اسفهبد 17594
آقای فداکار آقای جعفری 17596
آقای رستمی 17595
آقای آذرپی 17593
خانم ملکی 17598